Moja

oferta

Lekcje indywidualne

Oferuję indywidualne lekcje gry na perkusji od podstaw dla dzieci, dorosłych oraz seniorów. Miejsce dostosowuję do ucznia:

Czas trwania lekcji dostosowywany jest do wieku i preferencji ucznia.

Warsztaty dla szkół i przedszkoli

Prowadzone przeze mnie warsztaty są dedykowane dla przedszkoli oraz szkół podstawowych. Podczas zajęć dzieci będą miały okazję zapoznać się z instrumentem, nauczyć się podstawowego rytmu oraz uczestniczyć w części zajęć przeznaczonej ćwiczeniom koordynacyjno- rytmicznym.

Zajęcia mogą odbywać się w dwóch blokach godzinowych:

Oprócz zestawu perkusji elektronicznej i potrzebnego sprzętu zapewniam pałeczki różnej wielkości, nagłośnienie, instrumenty perkusyjne dla wszystkich dzieci oraz słodki poczęstunek.

Istnieje możliwość długoterminowej współpracy.

Warsztaty dla szkół i przedszkoli

Prowadzone przeze mnie warsztaty są dedykowane dla przedszkoli oraz szkół podstawowych. Podczas zajęć dzieci będą miały okazję zapoznać się z instrumentem, nauczyć się podstawowego rytmu oraz uczestniczyć w części zajęć przeznaczonej ćwiczeniom koordynacyjno- rytmicznym.

Zajęcia mogą odbywać się w dwóch blokach godzinowych:

Oprócz zestawu perkusji elektronicznej i potrzebnego sprzętu zapewniam pałeczki różnej wielkości, nagłośnienie, instrumenty perkusyjne dla wszystkich dzieci oraz słodki poczęstunek.

Istnieje możliwość długoterminowej współpracy.

Dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Niepełnosprawność nie wyklucza.

Zainspirowana dwuletnim nauczaniem dziecka z autyzmem postanowiłam dedykować swoje zajęcia również dla dzieci niepełnosprawnych. Program zajęć będzie przystosowany do potrzeb i możliwości danego dziecka.

Miejsce prowadzenia zajęć: